MolendeHond

       

 

   Welkom op molendehond

 

 

 

 

 

 

Molendehond 

 

 

 

 

foto Siebe Wiersma 

 

 

 

 

Over molen De Hond te Paesens:
De Hond is van het type monniksmolen met stelling en is een koren- en pelmolen.
Het bouwjaar van de molen is 1861. Eigenaar is de Stichting De Fryske Mole.
De landschappelijke waarde van de molen is zeer groot: hij bepaalt mee het silhouet van het dorp en is al van ver zichtbaar in het vlakke landschap onder de zeedijk.

Wat de constructie betreft: het is een achtkantige houten bovenkruier op een gemetselde onderbouw. De kap en de romp zijn gedekt met riet. Het staartwerk bestaat uit hout met een kruilier.
De roeden zijn van staal, 19 meter lang en Oudhollands opgehekt.
De as is van gietijzer. Het kruiwerk is een zgn. sleepkruiwerk op voeghouten.
De molen bezit een Vlaamse vang met duimophanging.

 

 

 

 

 Over het heden: 

Sinds 1993 was de heer Cees Teeuwisse molenaar op De Hond. Hij was in deze jaren niet alleen molenaar, maar ook een aantal jaren leermeester. Zo gaf hij een bijdrage aan de opleiding van nieuwe vrijwillige molenaars.

Zijn taak is per januari 2009 overgenomen door Frits Bloem en Goffe Westra uit Burgum. Sinds september 2017 zijn Frits Bloem en Wim Rietdijk molenaars op Molen De Hond. Zij zijn allen gediplomeerd vrijwillig molenaar bij It Gild fan Fryske Mounders.