Geschiedenis

 

 

Iets over de geschiedenis van MolendeHond

 

 

bron: Tresoar Foto's  1995

 

In 1861 vroegen Hendrik Friedes Ritzema uit Surhuisterveen en Pieter Geerts Sijtsma uit Rottevalle een vergunning aan voor het stichten van een koren- en pelmolen te Peasens. Deze werd verleend.

Nog in hetzelfde jaar werd de molen in gebruik genomen door vader en zoon Willem en Lieuwe Stuivenga uit Leeuwarden.

In 1882 werd de molen overgenomen door Jan Fokkes Dam uit Burum. Hij bemaalde hem tot 1925.

Na zijn overlijden zette zijn weduwe i.s.m. haar zoon Hendrik het bedrijf voort. Na de 2e  wereldoorlog was het helaas niet meer lonend en stopten ze er mee!

Gedurende ongeveer 20 jaar raakte de molen ernstig in verval.

In 1968 werd de molen gekocht door De Vereniging De Hollandsche Molen. Zij betaalden het symbolische bedrag van 1 gulden en werden daarmee eigenaar van een totaal vervallen molen.

 

bron: Tresoar Foto's  19 april 1949

 

 

 bron: Tresoar Foto's    2e helft 20e eeuw

 

bron; Tresoar Foto's  september 1969

 

 bron: geheugen van Nederland  foto AJ de Koning

 

 bron: geheugen van Nederland  foto AJ de Koning 

 

 

 

 

In de jaren 1969-1971 volgde een zeer grondige restauratie. In 1978 werd de molen in eigendom gegeven aan De Stichting De Fryske Mole.

Op 23 november 2007 werden de beide roeden gestreken en in het voorjaar van 2008 door nieuwe vervangen met een vlucht van 19 meter. Deels zijn ook de zeilen vernieuwd.

 

Het molenaarshuis nabij de molen is een gaaf en karakteristiek voorbeeld van een bedrijfsbebouwing.